Vluchtelingenwerk

Geschreven door redactie op . Gepost in Clientenraad W&I Rotterdam

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. In Rotterdam begeleiden medewerkers vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces. Zelfredzaamheid is hierbij het doel. Vluchtelingen die een bijstandsuitkering ontvangen, vallen onder de Participatiewet. Zij behoren dus ook tot de doelgroep van de Cliëntenraad.

Voor verdere informatie: http://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland

foto: maatschappelijke begeleiding statushouders