Memo Motie inzake Zorg voor duidelijke tekst en uitleg (04-01-17)