Leden Cliëntenraad

Van de Cliëntenraad wordt gezegd 'het beste reïntegratietraject' te zijn. Het is waar, de ledenraad fluctueert heel sterk. Wij zijn mede daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling klik dan op deze link.