Verblijf binnen- en buitenland
5 juli 2019  [redactie]

Het formulier verblijf buitenland is aangepast met de mogelijkheid om ook verblijf binnenland te melden. Overleg wel altijd vooraf met uw contactpersoon. U kunt verdere informatie vinden in het informatieblad verblijf binnen- of buitenland


De Cliëntenraad op onderzoek
5 juli 2019  [readctie]

De Cliëntenraad was eerst een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbracht aan de directie van W&I met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet. Omdat wij ervaringsdeskundigen zijn mag je van ons redelijke adviezen verwachten.

Mede door de installatie van de 'brede raad' is deze functie de Cliëntenraad (CR) ontvallen. Daarom is de CR in de lente van 2019 in retraite gegaan met de vraag, wat kunnen we dan doen? Wat er uit is gekomen is dat wij onderzoeken gaan doen. De resultaten van die onderzoeken zullen wij alsnog in de vorm van adviezen onder de aandacht brengen van de directie van W&I. 

De gemeente, in het bijzonder de politieke gemeente heeft een soort van 'plan van aanpak' gemaakt met betrekking tot werk en inkomen. Meer formeel, Wethouder Richard Moti heeft een 'strategiebrief ambtelijke bijstand' geschreven en gepubliceerd waarin zijn plannen wat betreft beleid en uitvoering van werk en inkomen geformuleerd staan. De directie van W&I zal deze brief omzetten in beleid. Wat de CR nu wil doen is de kwaliteit van de uitvoering van dit beleid monitoren en daar verslag van doen. De Cliëntenraad kan zich immers niet bezig houden met het beleid zelf.

Binnen dit kader zijn wij begonnen aan ons eerste onderzoek:

onderwerp: Bijzondere bijstand en de daaraan verbonden procedures zoals bezwaar schriften van W&I
beschrijving: Het onderzoeken van de behandel- en verwerkingsprocedures van bijzondere bijstand en de daaraan verbonden bezwaarschriften bij afwijzingen van een aanvraag. Het in kaart brengen van de vele regels en afspraken waarop bijzondere bijstand word verleend. Het in kaart brengen van de diverse speciale regelingen.

Wij zullen u over de ontwikkelingen van dit onderzoek op de hoogte houden.
(gepland eerste advies: 4e kwartaal 2019; ref: crOvo/001)

Wanneer u zelf ervaringen heeft met dit onderwerp die u met ons wilt delen kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


De huidige bezetting van het bestuur van de Cliëntenraad W&I
5 juli 2019  [redactie]

Het bestuur van de Cliëntenraad bestaat nu uit een duo-voorzitterschap van Mikail Gören en Willem Hamminga, Henk Wolthuis als secretaris en de penningmeester is René Blom


Rotterdam stopt met omstreden systeem voor opsporen bijstandsfraude
3 juli 2019  [Rijnmond]

De gemeente Rotterdam stopt met het inzetten van een computersysteem om bijstandsfraude op te sporen in de wijken Bloemhof en Hillesluis. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Er is teveel onzekerheid over de werkwijze en het borgen van privacy.

In september 2017 is besloten mee te doen aan een proef met dit Systeem Risico Indicatie (SyRi). Daarbij wordt samengewerkt met het ministerie van SWZ, het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de politie, het OM, de Immigratie en naturalisatiedienst en diverse gemeenten.

Lees de rest van het artikel


Mag ik iemand meenemen naar een gesprek met mijn consulent ??
3 april 2019  [redactie]

De Cliëntenraad Werk en Inkomen heeft recentelijk een aantal signalen ontvangen van werkzoekenden omtrent het zich laten vergezellen tijdens een afspraak met een matchmaker of andere consulent binnen W&I. Deze signalen varieerden van het lastig vinden tot het weigeren van de persoon.
De Cliëntenraad is van mening dat iedere werkzoekende zich in gesprekken met consulenten mag laten bijstaan of door een gemachtigde mag laten vertegenwoordigen. De medewerker mag een persoon slechts weigeren, indien ernstige bezwaren bestaan. Deze bezwaren bestaan wanneer die persoon zich bijvoorbeeld in eerdere gesprekken ernstig misdragen heeft.

Heeft u ook ervaringen met het laten vergezellen op een afspraak? Meldt het dan op de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen uw melding anoniem bundelen en in gesprekken met directie of verantwoordelijke managers trachten het werkproces binnen Werk en Inkomen te verbeteren.


Een verslag van een bezoek aan de Banenmarkt XL
5 december 2018  [Daan Ouwens]

Op 27 november ontving ik de uitnodiging voor de Banenmarkt XL die op 30 november in het Feyenoord Stadion werd gehouden. De strekking was duidelijk, niet komen zou gevolgen hebben voor de hoogte van mijn uitkering. Het was dus geen vraag, maar een opdracht. De brief was gedateerd op 22 november en had op dezelfde dag een stempel op de enveloppe van Sandd , de brief deed er dus 5 dagen over om afgeleverd te worden.

Aanmelden kon via de website www.aanmelder.nl. Uiteraard direct gedaan. Op de website verschijnt de tekst dat ik akkoord ga dat mijn telefoonnummer en e-mail wordt verstrekt aan de deelnemende werkgevers. Dat heeft niet mijn voorkeur maar zonder telefoonnummer en E-mail adres kan ik mij niet aanmelden. En als ik mij niet aanmeld heeft dat gevolgen voor mijn uitkering. Kortom, de organisatie van de Banenmarkt XL kent de privacywetgeving nog niet. Ook wordt mij verzocht mijn CV te uploaden. Dat doe ik ook. Ter bevestiging ontvang ik een bericht waarin mijn aanmelding wordt bevestigd en krijg ik de tip veel exemplaren van mijn CV mee te nemen. lees verder


Leerwerkakkoorden en de cliëntenraad.
4 december 2018  [redactie]

De cliëntenraad W&I wil meer dan in het verleden bijdragen aan het vormgeven van nieuwe instrumenten of een nieuwe werkwijze bij W&I. Daarom geeft de cliëntenraad over actuele onderwerpen soms al vooraf haar mening over een thema en willen leden eerder betrokken worden bij het ontwikkelingsproces in plaats van achteraf kritiek te leveren op iets dat al vrijwel gereed is. Een voorbeeld van deze werkwijze is de notitie leerwerkakkoorden. Een van de speerpunten van het nieuwe college waarmee wordt beoogd het aantal werkzoekenden in deze college periode met 8000 terug te brengen. Leerwerkakkoorden zijn afspraken tussen Rotterdamse werkgevers, opleidingsinstituten en de gemeente Rotterdam. In de notitie beschrijft de cliëntenraad hoe die akkoorden er bezien vanuit het perspectief van de werkzoekende eruit zouden kunnen zien.

Download of bekijk hier de notitie van de Cliëntenraad


"Vrijstelling sollicitatieplicht voor 60-plussers in de bijstand."
22 november 2018  [redactie]

Naar aanleiding van berichtgevingen in verschillende kranten over een uitspraak van wethouder R. Moti waarin gesteld wordt dat werkzoekenden vanaf de leeftijd van 60 jaar niet meer hoeven te solliciteren is wat verwarring ontstaan en daarom zijn er vragen gesteld in de gemeenteraad op 30 oktober 2018. Hier volgt een samenvatting van vraag en antwoord. Het volledige artikel kunt u lezen bij ‘nieuwste documenten’ op deze webpagina.

Vraag 1: Klopt de berichtgeving?

Antwoord: “Rotterdammers voor wie werk geen haalbaar perspectief (meer) lijkt, laten we niet een verplicht aantal sollicitatiebrieven per week versturen of onnodig aan trajecten deelnemen. Aan bijvoorbeeld oudere werkzoekende Rotterdammers vragen we eerst wat zij nog willen en kunnen. Als zij aangeven graag aan het werk te willen bieden we re-integratie voorzieningen aan. De groep die deze stap niet meer kan zetten bieden we vooral onze inkomensdienstverlening, activering en ondersteuning, maar niet dienstverlening gericht op re-integratie en werk.” Artikel 9 van de Participatiewet verplicht werkzoekenden om (naar vermogen) algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en behouden. En dit artikel verplicht werkzoekenden gebruik te maken van door de gemeente aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. De afspraken die over deze verplichting gemaakt worden komen in een plan van aanpak te staan. De werkzoekenden wordt verplicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van dit plan van aanpak. Het woord sollicitatieplicht komt in de Participatiewet niet voor. Een gemeente kan als onderdeel van haar aanpak het schrijven van sollicitatiebrieven verplicht stellen. Maar de Participatiewet biedt ook ruimte om andere invullingen te geven aan het werken aan re-integratie en arbeidsinschakeling.

Vraag 5: Is deze voorgenomen uitzondering in het kader van de Participatiewet überhaupt al mogelijk?

Antwoord: De Participatiewet biedt de mogelijkheid om individueel per werkzoekende te bepalen wat voor haar of hem het beste plan van aanpak is. Dat kan dus ook betekenen dat we vaststellen dat verplicht solliciteren niet past in dit plan. De Participatiewet kent de mogelijkheid om aan bijstandsgerechtigden een ontheffing te verlenen van re-integratie verplichtingen, bijvoorbeeld wegens gezondheidsproblemen.


“In Rotterdam wordt er voortaan niet meer vernederend papier geprikt in feestelijk oranje.”
16 november 2018  [redactie]

De berichtgeving in de media (o.a. de Volkskrant) d.d. 4 september 2018 omtrent uitspraken van de wethouder Richard Moti (PvdA) dat het “papierprikken” zou worden afgeschaft is feitelijk niet juist. Wanneer een werkzoekende verwezen wordt naar het traject van WerkLoont en een betaalde baan heeft voor minimaal 8 uur wordt deze vrijgesteld van de werkcomponent van het traject (papierprikken). Voor de overige werkzoekenden wordt er echter vanaf januari 2019 meer diversiteit (4 á 5 werkervaringsplaatsen) aangeboden bij de werkcomponent afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de individuele werkzoekenden. Dus vanaf 2019 niet meer alléén papierprikken.


brutering van terugvorderingen
25 oktober 2018  [redactie]

De Cliëntenraad W&I ontvangt berichten van werkzoekenden over fouten die de gemeente heeft gemaakt bij de brutering van ten onrechte verstrekte bijstand (het omrekenen van netto naar bruto). Door de verkeerde brutering betaalde een (groot) aantal uitkeringsgerechtigden te veel geld terug aan de gemeente. Wij spraken met managers van de betreffende afdeling. Het probleem bleek al bekend. Bij automatische berekening van de terug te vorderen uitkering treden geen problemen op. Dit gebeurt wél bij het handmatig invoeren van gegevens bij de berekening. De gemeente bekijkt alle foutieve terugvorderingen opnieuw en corrigeert deze waar nodig. Ook krijgen de medewerkers van de afdeling extra training om problemen in de toekomst te voorkomen. Verder past de gemeente systemen aan en informeert zij de Cliëntenraad over het verdere verloop.


Rotterdam schrapt sollicitatieplicht voor zestigplussers in bijstand
18 oktober 2018  [Rijnmond]

Rotterdam schrapt de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand. Alleen als de oudere nog aan de slag wil, helpt de gemeente bij het vinden van werk.

Dat schrijft PvdA-wethouder Richard Moti (werk & inkomen) aan de gemeenteraad. De kans om aan de slag te gaan is volgens de gemeente nihil voor deze groep.

Moti wil de komende vier jaar het aantal Rotterdammers in de bijstand laten dalen van 37.700 naar 30.000. Hij wil dat bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden. Die aanpak richt zich behalve op zestigplussers ook op kwetsbare jongeren en op mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten. Rotterdam trekt er 9 miljoen euro voor uit....

lees de rest van het artikel


Hierna volgen nog twee artikelen met vergelijkbare inhoud en strekking van de NOS en EenVandaag maar het is misschien wel interessant eerst een artikel uit 2016 te presenteren, voor het perspectief, voor vragen als, hoe nieuw is dit initiatief, hoe anders is Rotterdam dan andere steden, in dit geval Amsterdam en over de legaliteit van dit voorstel. Dit zijn althans een aantal van de vragen die nu de ronde doen.


Tienduizenden bijstandsgerechtigden in Amsterdam hebben geen sollicitatieplicht
2 febr 2016   [NU.nl]

 EenVandaag.   nu.nl uit 2016


Zestig plus? 'Hou maar op met solliciteren!'

lees de rest van het artikel


rotterdam-schrapt-sollicitatieplicht-voor-60-plusser-in-de-bijstand
artikel


de voorzitter neemt afscheid

Beste Collegae,

Na 5 jaar bij de Cliëntenraad W&I Rotterdam werkzaam te zijn geweest, zal ik per 1 september a.s. mijn taak als voorzitter van de Cliëntenraad neerleggen. Dan breekt mijn retirement aan en hoop ik in goede gezondheid van mijn welverdiende pensioen te kunnen genieten. 26 juni jl. heeft de Cliëntenraad een verkiezing gehouden waarbij een nieuwe voorzitter is gekozen, die zich per omgaande binnen de organisatie W&I zal voorstellen.

Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren waarin de Cliëntenraad niet onverdienstelijk en met recht vanuit zijn ervaringsdeskundigheid de belangen van de uitkeringsgerechtigden in Rotterdam heeft behartigd. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de uitkeringsgerechtigden, voor het delen van de talloze signalen die ons via telefoon, e-mailbericht of anderszins hebben bereikt. Voorts mijn dank aan de directie W&I en MO en de betrokken medewerkers van de gemeentelijke afdelingen voor de prettige samenwerking. Zij zijn samen met de Cliëntenraad op constructieve wijze de dialoog aangegaan ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en wij hebben de directie van W&I en MO met de vele adviezen scherp weten te houden.

Met vertrouwen wens ik mijn opvolger, het Dagelijks Bestuur en de zittende leden alle goeds toe om dit prachtige werk in de toekomst onverkort voort te zetten.

Het was voor mij een eer om met jullie samen te werken!
Met hartelijke groet,

Ron Pattipeilohy 


Nieuw aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kan niet meer worden aangevraagd met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Er is nu een specifiek aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag. Die vindt u via de pagina Rondkomen op www.rotterdam.nl, onder het kopje Inkomen of Bijzondere bijstand. Of klik hier
Let op! Houd de gemeentewebsite in de gaten; per 1 januari 2018 worden de regels voor individuele inkomenstoeslag waarschijnlijk gewijzigd!


Niet uitkeringsgerechtigden

Hoewel de beleidsregels omtrent 'nuggers' nog niet gepubliceerd zijn kunt u zich wel aanmelden. U dient woonachtig en ingeschreven te zijn in Rotterdam en ingeschreven bij het UWV als werkzoekende. Alle trajecten die worden aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering zijn in principe ook voor 'nuggers' beschikbaar. Mocht u zich aanmelden voor een intake en het is bij de ambtenaar nog niet bekend, kunt u verwijzen naar het uitvoeringsbericht op het interne systeem.

Wellicht ten overvloede vragen we jullie signalen en ervaringen met ons te blijven delen, zodat we dit met verantwoordelijken binnen de afdelingen kunnen bespreken. Ons doel is om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig! We doen het immers samen. Dus bel of mail ons!

Schrijf naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Clientenraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Ben je geïnteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures