“In Rotterdam wordt er voortaan niet meer vernederend papier geprikt in feestelijk oranje.”
16 november 2018  [redactie]

De berichtgeving in de media (o.a. de Volkskrant) d.d. 4 september 2018 omtrent uitspraken van de wethouder Richard Moti (PvdA) dat het “papierprikken” zou worden afgeschaft is feitelijk niet juist. Wanneer een werkzoekende verwezen wordt naar het traject van WerkLoont en een betaalde baan heeft voor minimaal 8 uur wordt deze vrijgesteld van de werkcomponent van het traject (papierprikken). Voor de overige werkzoekenden wordt er echter vanaf januari 2019 meer diversiteit (4 á 5 werkervaringsplaatsen) aangeboden bij de werkcomponent afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de individuele werkzoekenden. Dus vanaf 2019 niet meer alléén papierprikken.


In memoriam
30 oktober 2018  [redactie]

image.png

Op 24 oktober is tot ons grote verdriet mederaadslid Ton van Veen overleden. Hij maakte sinds april 2016 deel uit van de Cliëntenraad en verzorgde onder meer het inwerktraject van nieuwe leden.
Vandaag was een deel van de raad aanwezig bij zijn prachtige afscheidsdienst. Wij zullen zijn warmte, betrokkenheid en lach missen.

  


 

BRUTERING VAN TERUGVORDERINGEN

25 oktober 2018  [redactie]

De Cliëntenraad W&I ontvangt berichten van werkzoekenden over fouten die de gemeente heeft gemaakt bij de brutering van ten onrechte verstrekte bijstand (het omrekenen van netto naar bruto). Door de verkeerde brutering betaalde een (groot) aantal uitkeringsgerechtigden te veel geld terug aan de gemeente. Wij spraken met managers van de betreffende afdeling. Het probleem bleek al bekend. Bij automatische berekening van de terug te vorderen uitkering treden geen problemen op. Dit gebeurt wél bij het handmatig invoeren van gegevens bij de berekening. De gemeente bekijkt alle foutieve terugvorderingen opnieuw en corrigeert deze waar nodig. Ook krijgen de medewerkers van de afdeling extra training om problemen in de toekomst te voorkomen. Verder past de gemeente systemen aan en informeert zij de Cliëntenraad over het verdere verloop.


Rotterdam schrapt sollicitatieplicht voor zestigplussers in bijstand
18 oktober 2018  [Rijnmond]

Rotterdam schrapt de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand. Alleen als de oudere nog aan de slag wil, helpt de gemeente bij het vinden van werk.

Dat schrijft PvdA-wethouder Richard Moti (werk & inkomen) aan de gemeenteraad. De kans om aan de slag te gaan is volgens de gemeente nihil voor deze groep.

Moti wil de komende vier jaar het aantal Rotterdammers in de bijstand laten dalen van 37.700 naar 30.000. Hij wil dat bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden. Die aanpak richt zich behalve op zestigplussers ook op kwetsbare jongeren en op mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten. Rotterdam trekt er 9 miljoen euro voor uit....

lees de rest van het artikel


Hierna volgen nog twee artikelen met vergelijkbare inhoud en strekking van de NOS en EenVandaag maar het is misschien wel interessant eerst een artikel uit 2016 te presenteren, voor het perspectief, voor vragen als, hoe nieuw is dit initiatief, hoe anders is Rotterdam dan andere steden, in dit geval Amsterdam en over de legaliteit van dit voorstel. Dit zijn althans een aantal van de vragen die nu de ronde doen.


Tienduizenden bijstandsgerechtigden in Amsterdam hebben geen sollicitatieplicht
2 febr 2016   [NU.nl]

30.000 van de 39.696 bijstandsgerechtigden in Amsterdam hoeven van de gemeente niet wekelijks te solliciteren.

Dit zei wethouder Arjan Vliegenthart (SP) van Werk, Inkomen en Participatie vanavond (2016) in televisieprogramma EenVandaag.

lees het krantenartikel op nu.nl uit 2016


Zestig plus? 'Hou maar op met solliciteren!'
19 oktober 2018    [EenVandaag]

Wethouder Bijstand van Rotterdam Richard Moti vindt het genoeg. Ouderen die steeds maar bot vangen bij werkgevers hoeven wat hem betreft niet meer te solliciteren.

Sommige oudere werklozen hebben wel meer dan duizend brieven geschreven, maar komen niet meer aan de bak. Moti wil ze uit hun lijden verlossen. Hij wil solliciteren voor deze mensen niet meer verplichten. Wel wil de wethouder in gesprek blijven met de oudere sollicitanten en vragen wat ze wel willen doen. Er zijn in Rotterdam in ieder geval zo 5400 zestigplus inwoners in de bijstand die zich nu suf solliciteren maar steeds worden afgewezen....

lees de rest van het artikel


rotterdam-schrapt-sollicitatieplicht-voor-60-plusser-in-de-bijstand
19 oktober 2018    [NOS]

1300 keer solliciteren als 60-plusser: 'je weet dat je wordt afgewezen'

 In Rotterdam loopt een proef waarbij 60-plussers niet langer gedwongen om te solliciteren. "Sommige mensen hebben al meer dan 1000 brieven verstuurd. Dat leidt tot 1000 afwijzingen en 1000 teleurstellingen. Dat werkt niet", zegt de Rotterdamse wethouder Richard Moti erover tegen RTV Rijnmond....

lees de rest van het artikel


Een nieuwe voorzitter en secretaris

Per 1 september 2018 zijn er twee belangrijke personele veranderingen binnen de Cliëntenraad W&I. Daan Ouwens volgt Ron Pattipeilohy op als voorzitter. De functie van secretaris is daardoor vrijgekomen en wordt, tevens per 1 september, ingevuld door Henk Wolthuis. Met nog steeds René Blom als penningmeester is het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad weer compleet.

Overigens

Overigens zoekt de Cliëntenraad nog steeds naar nieuwe leden. Meerdere raadsleden hebben in de afgelopen maanden werk gevonden of zijn met een opleiding gestart. Uiteraard vinden wij dat positief, maar het gevolg ervan is dat wij vervangers nodig hebben. Meer informatie vindt u hier: lid worden van de Cliëntenraad.

De onderwerpen die in de Cliëntenraad aan de orde komen, hebben betrekking op de dienstverlening van W&I aan de verschillende klantgroepen. Uiteraard zijn de eigen ervaringen van onze leden belangrijk, maar ook de reacties en suggesties van mensen die ons bellen en mailen. Signalen vanuit verschillende media kunnen aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om nader onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de directie W&I. Een voorbeeld is het onderzoek naar de tevredenheid van voormalig werkzoekenden over de dienstverlening van W&I bij het zoeken naar werk. Veel werkzoekenden zijn daar ontevreden over. De Cliëntenraad wil over dit soort onderwerpen in gesprek blijven met medewerkers en managers van W&I.


de voorzitter neemt afscheid

Beste Collegae,

Na 5 jaar bij de Cliëntenraad W&I Rotterdam werkzaam te zijn geweest, zal ik per 1 september a.s. mijn taak als voorzitter van de Cliëntenraad neerleggen. Dan breekt mijn retirement aan en hoop ik in goede gezondheid van mijn welverdiende pensioen te kunnen genieten. 26 juni jl. heeft de Cliëntenraad een verkiezing gehouden waarbij een nieuwe voorzitter is gekozen, die zich per omgaande binnen de organisatie W&I zal voorstellen.

Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren waarin de Cliëntenraad niet onverdienstelijk en met recht vanuit zijn ervaringsdeskundigheid de belangen van de uitkeringsgerechtigden in Rotterdam heeft behartigd. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de uitkeringsgerechtigden, voor het delen van de talloze signalen die ons via telefoon, e-mailbericht of anderszins hebben bereikt. Voorts mijn dank aan de directie W&I en MO en de betrokken medewerkers van de gemeentelijke afdelingen voor de prettige samenwerking. Zij zijn samen met de Cliëntenraad op constructieve wijze de dialoog aangegaan ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en wij hebben de directie van W&I en MO met de vele adviezen scherp weten te houden.

Met vertrouwen wens ik mijn opvolger, het Dagelijks Bestuur en de zittende leden alle goeds toe om dit prachtige werk in de toekomst onverkort voort te zetten.

Het was voor mij een eer om met jullie samen te werken!
Met hartelijke groet,

Ron Pattipeilohy 


Speerpunten

Eind 2017 hebben we bij de gemeente een lijst met speerpunten ingediend over re-integratie en arbeidsparticipatie. De Cliëntenraad wil dat deze punten onder de aandacht van de politiek komen. Wij willen onder andere dat de re-integratietrajecten van de gemeente beter aansluiten op de werkzoekende en de arbeidsmarkt. Wij houden u op de hoogte van wat er met deze punten gebeurt. de 12 speerpunten


Nieuw aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kan niet meer worden aangevraagd met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Er is nu een specifiek aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag. Die vindt u via de pagina Rondkomen op www.rotterdam.nl, onder het kopje Inkomen of Bijzondere bijstand. Of klik hier
Let op! Houd de gemeentewebsite in de gaten; per 1 januari 2018 worden de regels voor individuele inkomenstoeslag waarschijnlijk gewijzigd!


Verblijf binnen- en buitenland

Het formulier verblijf buitenland is aangepast met de mogelijkheid om ook verblijf binnenland te melden. Overleg wel altijd vooraf met uw contactpersoon. U kunt verdere informatie vinden in het informatieblad verblijf binnen- of buitenland


Niet uitkeringsgerechtigden

Hoewel de beleidsregels omtrent 'nuggers' nog niet gepubliceerd zijn kunt u zich wel aanmelden. U dient woonachtig en ingeschreven te zijn in Rotterdam en ingeschreven bij het UWV als werkzoekende. Alle trajecten die worden aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering zijn in principe ook voor 'nuggers' beschikbaar. Mocht u zich aanmelden voor een intake en het is bij de ambtenaar nog niet bekend, kunt u verwijzen naar het uitvoeringsbericht op het interne systeem.

Wellicht ten overvloede vragen we jullie signalen en ervaringen met ons te blijven delen, zodat we dit met verantwoordelijken binnen de afdelingen kunnen bespreken. Ons doel is om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig! We doen het immers samen. Dus bel of mail ons!

Schrijf naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Clientenraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Ben je geïnteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures