de voorzitter gaat weg; 'leve het nieuwe voorzittersduo'
9 april 2019  [van de voorzitter]

Beste leden, cliënten en werknemers van W&I Rotterdam,

Hierbij wil ik u allen informeren dat ik mijn functie als waarnemend voorzitter van de Cliëntenraad beëindig omdat ik een baan heb gevonden.

Gelukkig hebben we een voorzittersduo gevonden die het stokje van me zal overnemen. Zij zullen zich zelf aan u voorstellen. Ondanks dat het voor mij een korte periode was staat er nu een goed werkend team met diverse nieuwe leden die zich gezamenlijk willen inzetten voor iedereen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van een werkeloosheidsuitkering.
Door kritisch te zijn en met goede adviezen te komen kunnen zij zorgen dat er voor de clienten én de medewerkers van Werk & Inkomen een steeds betere en prettige samenwerking tot stand komt.

Natuurlijk kan de cliëntenraad nog steeds nieuwe leden gebruiken die hier een positieve bijdrage aan willen leveren.

Vanaf mijn nieuwe werkplek wens ik de nieuwe voorzitters, alle leden van de cliëntenraad, de cliënten én de medewerkers van W&I succes en een goede samenwerking toe. Dank dat ik voor en met jullie heb mogen samen werken.

Hartelijke groet Marie Cecile Groenland


Mag ik iemand meenemen naar een gesprek met mijn consulent ??
3 april 2019  [redactie]

De Cliëntenraad Werk en Inkomen heeft recentelijk een aantal signalen ontvangen van werkzoekenden omtrent het zich laten vergezellen tijdens een afspraak met een matchmaker of andere consulent binnen W&I. Deze signalen varieerden van het lastig vinden tot het weigeren van de persoon. De Cliëntenraad is van mening dat iedere werkzoekende zich in gesprekken met consulenten mag laten bijstaan of door een gemachtigde mag laten vertegenwoordigen. De medewerker mag een persoon slechts weigeren, indien ernstige bezwaren bestaan. Deze bezwaren bestaan wanneer die persoon zich bijvoorbeeld in eerdere gesprekken ernstig misdragen heeft. Heeft u ook ervaringen met het laten vergezellen op een afspraak? Meldt het dan op de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen uw melding anoniem bundelen en in gesprekken met directie of verantwoordelijke managers trachten het werkproces binnen Werk en Inkomen te verbeteren.


De Cliëntenraad heeft een nieuwe voorzitter
15 maart 2019  [redactie]

Het bestuur van de Cliëntenraad bestaat nu uit Marie Cecile Groenland als waarnemend voorzitter, Henk Wolthuis als secretaris en de penningmeester is René Blom


De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden!
9 januari 2019  [redactie]

Ben je geïnteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures


advies en reactie App Hallo Werk
9 januari 2019  [redactie]

Op 26 november heeft de cliëntenraad het advies over de app Hallo Werk overhandigd aan Jon Meijer, met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe concerndirecteur W&I. Inmiddels is de reactie van de directie ontvangen. Beide documenten kunt u vinden bij 'nieuwste documenten' of hier voor het advies en hier voor de reactie.


de Cliëntenraad op kerstreces
20 december 2018  [redactie]

De Cliëntenraad gaat er even tussen uit. Dat houdt in het bijzonder in dat de telefoondienst van de woensdagochtend pas vanaf 9 januari weer opgepakt wordt en wij weer telefonisch bereikbaar zullen zijn voor al uw vragen. E-mail blijft natuurlijk in deze tussentijd openstaan al zal de responstijd ook door het reces vertraagd zijn.
Wij wensen u en al uw geliefden fijne dagen en een heel gelukkig en gezond 2019.


Een verslag van een bezoek aan de Banenmarkt XL
5 december 2018  [Daan Ouwens]

Op 27 november ontving ik de uitnodiging voor de Banenmarkt XL die op 30 november in het Feyenoord Stadion werd gehouden. De strekking was duidelijk, niet komen zou gevolgen hebben voor de hoogte van mijn uitkering. Het was dus geen vraag, maar een opdracht. De brief was gedateerd op 22 november en had op dezelfde dag een stempel op de enveloppe van Sandd , de brief deed er dus 5 dagen over om afgeleverd te worden.

Aanmelden kon via de website www.aanmelder.nl. Uiteraard direct gedaan. Op de website verschijnt de tekst dat ik akkoord ga dat mijn telefoonnummer en e-mail wordt verstrekt aan de deelnemende werkgevers. Dat heeft niet mijn voorkeur maar zonder telefoonnummer en E-mail adres kan ik mij niet aanmelden. En als ik mij niet aanmeld heeft dat gevolgen voor mijn uitkering. Kortom, de organisatie van de Banenmarkt XL kent de privacywetgeving nog niet. Ook wordt mij verzocht mijn CV te uploaden. Dat doe ik ook. Ter bevestiging ontvang ik een bericht waarin mijn aanmelding wordt bevestigd en krijg ik de tip veel exemplaren van mijn CV mee te nemen. lees verder


Leerwerkakkoorden en de cliëntenraad.
4 december 2018  [redactie]

De cliëntenraad W&I wil meer dan in het verleden bijdragen aan het vormgeven van nieuwe instrumenten of een nieuwe werkwijze bij W&I. Daarom geeft de cliëntenraad over actuele onderwerpen soms al vooraf haar mening over een thema en willen leden eerder betrokken worden bij het ontwikkelingsproces in plaats van achteraf kritiek te leveren op iets dat al vrijwel gereed is. Een voorbeeld van deze werkwijze is de notitie leerwerkakkoorden. Een van de speerpunten van het nieuwe college waarmee wordt beoogd het aantal werkzoekenden in deze college periode met 8000 terug te brengen. Leerwerkakkoorden zijn afspraken tussen Rotterdamse werkgevers, opleidingsinstituten en de gemeente Rotterdam. In de notitie beschrijft de cliëntenraad hoe die akkoorden er bezien vanuit het perspectief van de werkzoekende eruit zouden kunnen zien.

Download of bekijk hier de notitie van de Cliëntenraad


"Vrijstelling sollicitatieplicht voor 60-plussers in de bijstand."
22 november 2018  [redactie]

Naar aanleiding van berichtgevingen in verschillende kranten over een uitspraak van wethouder R. Moti waarin gesteld wordt dat werkzoekenden vanaf de leeftijd van 60 jaar niet meer hoeven te solliciteren is wat verwarring ontstaan en daarom zijn er vragen gesteld in de gemeenteraad op 30 oktober 2018. Hier volgt een samenvatting van vraag en antwoord. Het volledige artikel kunt u lezen bij ‘nieuwste documenten’ op deze webpagina.

Vraag 1: Klopt de berichtgeving?

Antwoord: “Rotterdammers voor wie werk geen haalbaar perspectief (meer) lijkt, laten we niet een verplicht aantal sollicitatiebrieven per week versturen of onnodig aan trajecten deelnemen. Aan bijvoorbeeld oudere werkzoekende Rotterdammers vragen we eerst wat zij nog willen en kunnen. Als zij aangeven graag aan het werk te willen bieden we re-integratie voorzieningen aan. De groep die deze stap niet meer kan zetten bieden we vooral onze inkomensdienstverlening, activering en ondersteuning, maar niet dienstverlening gericht op re-integratie en werk.” Artikel 9 van de Participatiewet verplicht werkzoekenden om (naar vermogen) algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en behouden. En dit artikel verplicht werkzoekenden gebruik te maken van door de gemeente aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. De afspraken die over deze verplichting gemaakt worden komen in een plan van aanpak te staan. De werkzoekenden wordt verplicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van dit plan van aanpak. Het woord sollicitatieplicht komt in de Participatiewet niet voor. Een gemeente kan als onderdeel van haar aanpak het schrijven van sollicitatiebrieven verplicht stellen. Maar de Participatiewet biedt ook ruimte om andere invullingen te geven aan het werken aan re-integratie en arbeidsinschakeling.

Vraag 5: Is deze voorgenomen uitzondering in het kader van de Participatiewet überhaupt al mogelijk?

Antwoord: De Participatiewet biedt de mogelijkheid om individueel per werkzoekende te bepalen wat voor haar of hem het beste plan van aanpak is. Dat kan dus ook betekenen dat we vaststellen dat verplicht solliciteren niet past in dit plan. De Participatiewet kent de mogelijkheid om aan bijstandsgerechtigden een ontheffing te verlenen van re-integratie verplichtingen, bijvoorbeeld wegens gezondheidsproblemen.


advies over de app HalloWerk
22 november 2018  [redactie]

Tijdens de ledenvergadering van 26 november j.l. overhandigt Daan Ouwens, voorzitter van de Cliëntenraad W&I het advies over de app HalloWerk aan Jon Meijer (directeur W&I a.i.). Binnen drie weken zal W&I met een reactie op het advies komen. Daarna worden beide documenten gepubliceerd op de website van de cliëntenraad. 

Lees het advies en de bestuurlijke reactie of ga naar 'nieuwste documenten' voor het downloaden van de documenten.


“In Rotterdam wordt er voortaan niet meer vernederend papier geprikt in feestelijk oranje.”
16 november 2018  [redactie]

De berichtgeving in de media (o.a. de Volkskrant) d.d. 4 september 2018 omtrent uitspraken van de wethouder Richard Moti (PvdA) dat het “papierprikken” zou worden afgeschaft is feitelijk niet juist. Wanneer een werkzoekende verwezen wordt naar het traject van WerkLoont en een betaalde baan heeft voor minimaal 8 uur wordt deze vrijgesteld van de werkcomponent van het traject (papierprikken). Voor de overige werkzoekenden wordt er echter vanaf januari 2019 meer diversiteit (4 á 5 werkervaringsplaatsen) aangeboden bij de werkcomponent afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de individuele werkzoekenden. Dus vanaf 2019 niet meer alléén papierprikken.


In memoriam
30 oktober 2018  [redactie]

Op 24 oktober is tot ons grote verdriet mederaadslid Ton van Veen overleden. Hij maakte sinds april 2016 deel uit van de Cliëntenraad en verzorgde onder meer het inwerktraject van nieuwe leden. 

Vandaag was een deel van de raad aanwezig bij zijn prachtige afscheidsdienst. Wij zullen zijn warmte, betrokkenheid en lach missen.


brutering van terugvorderingen
25 oktober 2018  [redactie]

De Cliëntenraad W&I ontvangt berichten van werkzoekenden over fouten die de gemeente heeft gemaakt bij de brutering van ten onrechte verstrekte bijstand (het omrekenen van netto naar bruto). Door de verkeerde brutering betaalde een (groot) aantal uitkeringsgerechtigden te veel geld terug aan de gemeente. Wij spraken met managers van de betreffende afdeling. Het probleem bleek al bekend. Bij automatische berekening van de terug te vorderen uitkering treden geen problemen op. Dit gebeurt wél bij het handmatig invoeren van gegevens bij de berekening. De gemeente bekijkt alle foutieve terugvorderingen opnieuw en corrigeert deze waar nodig. Ook krijgen de medewerkers van de afdeling extra training om problemen in de toekomst te voorkomen. Verder past de gemeente systemen aan en informeert zij de Cliëntenraad over het verdere verloop.


Rotterdam schrapt sollicitatieplicht voor zestigplussers in bijstand
18 oktober 2018  [Rijnmond]

Rotterdam schrapt de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand. Alleen als de oudere nog aan de slag wil, helpt de gemeente bij het vinden van werk.

Dat schrijft PvdA-wethouder Richard Moti (werk & inkomen) aan de gemeenteraad. De kans om aan de slag te gaan is volgens de gemeente nihil voor deze groep.

Moti wil de komende vier jaar het aantal Rotterdammers in de bijstand laten dalen van 37.700 naar 30.000. Hij wil dat bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden. Die aanpak richt zich behalve op zestigplussers ook op kwetsbare jongeren en op mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten. Rotterdam trekt er 9 miljoen euro voor uit....

lees de rest van het artikel


Hierna volgen nog twee artikelen met vergelijkbare inhoud en strekking van de NOS en EenVandaag maar het is misschien wel interessant eerst een artikel uit 2016 te presenteren, voor het perspectief, voor vragen als, hoe nieuw is dit initiatief, hoe anders is Rotterdam dan andere steden, in dit geval Amsterdam en over de legaliteit van dit voorstel. Dit zijn althans een aantal van de vragen die nu de ronde doen.


Tienduizenden bijstandsgerechtigden in Amsterdam hebben geen sollicitatieplicht
2 febr 2016   [NU.nl]

30.000 van de 39.696 bijstandsgerechtigden in Amsterdam hoeven van de gemeente niet wekelijks te solliciteren.

Dit zei wethouder Arjan Vliegenthart (SP) van Werk, Inkomen en Participatie vanavond (2016) in televisieprogramma EenVandaag.

lees het krantenartikel op nu.nl uit 2016


Zestig plus? 'Hou maar op met solliciteren!'
19 oktober 2018    [EenVandaag]

Wethouder Bijstand van Rotterdam Richard Moti vindt het genoeg. Ouderen die steeds maar bot vangen bij werkgevers hoeven wat hem betreft niet meer te solliciteren.

Sommige oudere werklozen hebben wel meer dan duizend brieven geschreven, maar komen niet meer aan de bak. Moti wil ze uit hun lijden verlossen. Hij wil solliciteren voor deze mensen niet meer verplichten. Wel wil de wethouder in gesprek blijven met de oudere sollicitanten en vragen wat ze wel willen doen. Er zijn in Rotterdam in ieder geval zo 5400 zestigplus inwoners in de bijstand die zich nu suf solliciteren maar steeds worden afgewezen....

lees de rest van het artikel


rotterdam-schrapt-sollicitatieplicht-voor-60-plusser-in-de-bijstand
19 oktober 2018    [NOS]

1300 keer solliciteren als 60-plusser: 'je weet dat je wordt afgewezen'

 In Rotterdam loopt een proef waarbij 60-plussers niet langer gedwongen om te solliciteren. "Sommige mensen hebben al meer dan 1000 brieven verstuurd. Dat leidt tot 1000 afwijzingen en 1000 teleurstellingen. Dat werkt niet", zegt de Rotterdamse wethouder Richard Moti erover tegen RTV Rijnmond....

lees de rest van het artikel


Een nieuwe voorzitter en secretaris

Per 1 september 2018 zijn er twee belangrijke personele veranderingen binnen de Cliëntenraad W&I. Daan Ouwens volgt Ron Pattipeilohy op als voorzitter. De functie van secretaris is daardoor vrijgekomen en wordt, tevens per 1 september, ingevuld door Henk Wolthuis. Met nog steeds René Blom als penningmeester is het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad weer compleet.

Overigens

Overigens zoekt de Cliëntenraad nog steeds naar nieuwe leden. Meerdere raadsleden hebben in de afgelopen maanden werk gevonden of zijn met een opleiding gestart. Uiteraard vinden wij dat positief, maar het gevolg ervan is dat wij vervangers nodig hebben. Meer informatie vindt u hier: lid worden van de Cliëntenraad.

De onderwerpen die in de Cliëntenraad aan de orde komen, hebben betrekking op de dienstverlening van W&I aan de verschillende klantgroepen. Uiteraard zijn de eigen ervaringen van onze leden belangrijk, maar ook de reacties en suggesties van mensen die ons bellen en mailen. Signalen vanuit verschillende media kunnen aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om nader onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de directie W&I. Een voorbeeld is het onderzoek naar de tevredenheid van voormalig werkzoekenden over de dienstverlening van W&I bij het zoeken naar werk. Veel werkzoekenden zijn daar ontevreden over. De Cliëntenraad wil over dit soort onderwerpen in gesprek blijven met medewerkers en managers van W&I.


de voorzitter neemt afscheid

Beste Collegae,

Na 5 jaar bij de Cliëntenraad W&I Rotterdam werkzaam te zijn geweest, zal ik per 1 september a.s. mijn taak als voorzitter van de Cliëntenraad neerleggen. Dan breekt mijn retirement aan en hoop ik in goede gezondheid van mijn welverdiende pensioen te kunnen genieten. 26 juni jl. heeft de Cliëntenraad een verkiezing gehouden waarbij een nieuwe voorzitter is gekozen, die zich per omgaande binnen de organisatie W&I zal voorstellen.

Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren waarin de Cliëntenraad niet onverdienstelijk en met recht vanuit zijn ervaringsdeskundigheid de belangen van de uitkeringsgerechtigden in Rotterdam heeft behartigd. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de uitkeringsgerechtigden, voor het delen van de talloze signalen die ons via telefoon, e-mailbericht of anderszins hebben bereikt. Voorts mijn dank aan de directie W&I en MO en de betrokken medewerkers van de gemeentelijke afdelingen voor de prettige samenwerking. Zij zijn samen met de Cliëntenraad op constructieve wijze de dialoog aangegaan ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en wij hebben de directie van W&I en MO met de vele adviezen scherp weten te houden.

Met vertrouwen wens ik mijn opvolger, het Dagelijks Bestuur en de zittende leden alle goeds toe om dit prachtige werk in de toekomst onverkort voort te zetten.

Het was voor mij een eer om met jullie samen te werken!
Met hartelijke groet,

Ron Pattipeilohy 


Speerpunten

Eind 2017 hebben we bij de gemeente een lijst met speerpunten ingediend over re-integratie en arbeidsparticipatie. De Cliëntenraad wil dat deze punten onder de aandacht van de politiek komen. Wij willen onder andere dat de re-integratietrajecten van de gemeente beter aansluiten op de werkzoekende en de arbeidsmarkt. Wij houden u op de hoogte van wat er met deze punten gebeurt. de 12 speerpunten


Nieuw aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kan niet meer worden aangevraagd met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Er is nu een specifiek aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag. Die vindt u via de pagina Rondkomen op www.rotterdam.nl, onder het kopje Inkomen of Bijzondere bijstand. Of klik hier
Let op! Houd de gemeentewebsite in de gaten; per 1 januari 2018 worden de regels voor individuele inkomenstoeslag waarschijnlijk gewijzigd!


Verblijf binnen- en buitenland

Het formulier verblijf buitenland is aangepast met de mogelijkheid om ook verblijf binnenland te melden. Overleg wel altijd vooraf met uw contactpersoon. U kunt verdere informatie vinden in het informatieblad verblijf binnen- of buitenland


Niet uitkeringsgerechtigden

Hoewel de beleidsregels omtrent 'nuggers' nog niet gepubliceerd zijn kunt u zich wel aanmelden. U dient woonachtig en ingeschreven te zijn in Rotterdam en ingeschreven bij het UWV als werkzoekende. Alle trajecten die worden aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering zijn in principe ook voor 'nuggers' beschikbaar. Mocht u zich aanmelden voor een intake en het is bij de ambtenaar nog niet bekend, kunt u verwijzen naar het uitvoeringsbericht op het interne systeem.

Wellicht ten overvloede vragen we jullie signalen en ervaringen met ons te blijven delen, zodat we dit met verantwoordelijken binnen de afdelingen kunnen bespreken. Ons doel is om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig! We doen het immers samen. Dus bel of mail ons!

Schrijf naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Clientenraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Ben je geïnteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures